BjerknesPlass

Bjerknes Plass

Bergensleiligheter klare for eldrebølgen

"Teknologien i disse leilighetene kan eliminere behovet for enkelte oppgaver som i dag ligger på helse- og omsorgsvesenet."

Tor Sætrang,
Fornebu Consulting


I sameiet Bjerknes Plass er leilighetene forberedt på fremtiden. Skulle en beboer få behov for helse- og pleietjenester, vil teknologien sørge for at han eller hun kan bli boende hjemme lenger. Økt selvstendighet oversettes til store samfunnsbesparelser. Derfor oppfordrer bransjen til at velferdsteknologien må inn allerede når bygg planlegges.

Helse og omsorg tapper kommunene

Av foreløpige tall for kommuneregnskapet 2013 kan man lese at helse- og omsorgstjenester sto for hele 94 milliarder kroner, altså nær en tredel av de totale utgiftene. Analyser viser også en dobling av eldre over 67 år innen 2050, noe som er ventet å skape et samlet underskudd på 43 000 årsverk blant helse- og sosialfaglig personell om 20 år, og da spesielt sykepleiere og helsefagarbeidere.

- Teknologien i disse leilighetene kan eliminere behovet for enkelte oppgaver som i dag ligger på helse- og omsorgsvesenet. Beboeren blir selvhjulpen lenger og likevel trygg i eget hjem, forteller teknologikonsulent i Bjerknes Plass, Tor Sætrang fra Fornebu Consulting.Tor Sætrang from Fornebu Consulting
Tor Sætrang, Fornebu Consulting

Teknologien i veggen

Ved årsskiftet sto det klart for innflytting i 108 av de totalt 220 leilighetene. En skjult styringsenhet, samt varmeog lysstyring er standard, noe som gjør det mulig for beboeren å sette leiligheten i strømsparende og sikker dvalemodus på vei ut. Bak teknologien står Eaton med sitt styringssystem xComfort. Grunnløsningen kan enkelt utvides ved behov.

- Trådløse alarmknapper kan monteres ved gulvet på utsatte plasser, for eksempel i dusjen, og kjøleskapet kan utstyres til å varsle om det ikke åpnes innen normal tider. Det kan være en trykksensor i senga som registrerer om noen står opp og blir lenger borte enn et toalettbesøk. Om noe er galt kan familie og omsorgstjenester varsles automatisk, forteller salgssjef i Eaton, Bjarte Øren.

Størst i Norge

Bjerknes Plass is one of the largest projects in Norway that is ready for welfare technology. Part of the solution for accommodating the aging population, as Minister of Local Government and Modernisation Jan Tore Sanner put it when he visited the project last winter.

Tor Sætrang i Fornebu Consulting mener brukstilpasset teknologi i nybygg vil øke i etterspørsel.

- Trygghetsteknologi vil gradvis bli et viktigere salgsargument. Utbyggere kan spare mye på å ta høyde for velferdsteknologi allerede i planfasen, eksempelvis på brannsikring, sikring av strømtilførsel og tilgang til internett, forteller Tor Sætrang.

Økt mestring

Bergen kommune har selv kjøpt tre leiligheter i prosjektet. Per Waardal har vært involvert som spesialrådgiver fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland.

- Viktigst for oss er at de med helse- og pleiebehov skal oppleve mestring ved at de er mer selvhjulpne. Det offentliges besparelser på dette er jo en annen sideeffekt. En fordel med dette systemet er den åpne standarden. Da slipper vi låse oss ved flere tilkoblinger i fremtiden, sier han.Bed sensor
Sengeføler

Control via smartphone or tablet
Styring via smarttelefon eller nettbrett

FAKTA OM
Eksempler på velferdsteknologi i Bjerknes Plass

  • Sentralstyring: alle funksjoner i leiligheten kan styres fra smarttelefon, lesebrett og hovedbrytere.
  • Sensorstyrt belysning: skrur lyset på og av etter aktivitet i boligen, ved brann etc.
  • Komfyrvakt: skrur av komfyr ved tørrkoking.
  • Automatisk varsling: pårørende eller lege varsles ved fall eller av at noen eksempelvis går ut av døra på natten.
  • TV med bildetelefon: enklere å holde kontakt med familie og ved legekonsultasjon
  • Automatisk slukking: strømmen kuttes automatisk til brannfarlige apparater når beboeren går ut eller legger seg.
  • Alarmknapper: plassert gulvnært på utsatte plasser i leiligheten, eksempelvis i dusjen.
  • Automatisk vannavstengning ved lekkasje.