Fredrikstad Health Center

Helsehuset i Fredrikstad

Økt pasientsikkerhet med digitale sikringer

"I Helsehuset er vi helt avhengig av at alt fungerer, det er rett og slett ingen rom for feil."

Morten Hansen,
driftsleder i Værste


Det nye Helsehuset i Fredrikstad ble bygget for å møte fremtidens helseutfordringer. Dette hevet lista for sikre el-installasjoner og la til rette for komplett løsning med energidistribusjon fra Eaton.

All helse under samme tak

Helsehuset i Fredrikstad har samlet statlige, kommunale og private aktører på det 21 000 kvm store arealet for å gi innbyggerne et bedre og bredere helsetilbud i nærhet til der de bor. Ved inngrep og observasjon, så vel som med livsnødvendige IT-systemer og maskinell, er det ekstra viktig at Helsehuset har en pålitelig strømforsyning med optimal beskyttelse og sikkerhet mot utilsiktet strømavbrudd.

- I Helsehuset er vi helt avhengig av at alt fungerer, det er rett og slett ingen rom for feil, forteller driftsleder Morten Hansen i byutviklingsselskapet Værste.

Gjennombrudd i sikringsboksen

Den kanskje mest fremtredende nyvinningen i Helsehusets el-anlegg er Eatons særegne digitale jordfeilautomat. Moss Automation var som underleverandør til elektroentreprenøren Totaltek Østfold ansvarlig for montering og installering av Helsehusets hoved- og fordelingstavler. Daglig leder, Tor Horpestad, sier den digitale jordfeilautomaten løser mange gamle utfordringer.

- Jordfeilautomaten xDigital indikerer feilstrøm med LEDlys. Siden disse er digitale, trenger de ikke mosjoneres månedlig, men bare vedlikeholdes én gang i året. Den kleber ikke slik som konvensjonelle automatsikringer og man får optimal driftsikkerhet over tid med sterkt redusert vedlikehold, forteller han.XDigital
xDigital fra Eaton

Værste har beholdt vedlikeholdsansvaret i Helsehuset. Driftslederen priser fremgangen med færre feilutslag og mindre vedlikeholdsbehov.

Med lysindikering kan leietaker eller vaktmester sjekke selv om noe er galt. Eventuelt kan de ringe oss og fortelle hva de ser. Gult lys forteller eksempelvis at noe kan være feil og vi kan be leietakeren feilsøke blant tilkoblede apparater på kretsen,

Alltid lyst på operasjonssalen

Moss Automation har også levert Eatons kapslede strømskinner som opprettholder høy spennings- og kortslutningssikkerhet. Og skulle det oppstå et strømavbrudd, vil Helsehusets pasienter ikke legge merke til at nødstrømsforsyningen, Eatons UPSer, automatisk kobler seg inn. Totaltek og Moss Automation valgte all energidistribusjon fra samme leverandør.

- Vi bruker Eatons produkter på daglig basis, og vi vet de er leveringsdyktige på store og komplekse prosjekter. Når vi kan bruke samme leverandør til en full løsning på energidistribusjon, sikrer vi gjennomtestet kvalitet i alle ledd, sier Horpestad.

Fornøyd oppdragsgiver

Kommunen og det private helseforetaket Volvat er de største leietakerne, med blant annet legekontorer, legevakt, sykehus, sykehjem og omsorgs- og rehabiliteringstjenester. I 2015 oppretter også Sykehuset Østfold en AMKsentral med åtte ambulanser, laboratorium og blodbank.

‒- Alle leietakerne har hatt forskjellige behov, så vi har involvert dem gjennom hele prosessen. Bygget har et variert bruksområde som stiller særlig høye krav til sikkerhet, pålitelighet og kvalitet. Dette ansvaret har entreprenøren tatt med største alvor i sitt valg av leverandører. Resultatet er blitt et topp moderne, brukertilpasset bygg som folk vil ha nytte av i mange år, avslutter Hansen.

xDigital

xDigital (dRBM) er det eneste vernet på markedet som varsler faktisk feilstrøm med LED, noe som gir økt sikkerhet, kontroll og trygghet for både installatør og kunde.

xxDigital (dRBM) tåler elektronisk støy bedre enn noe annet vern på markedet, og løser kun ut når det skal. Vernet er vedlikeholdsfritt, ekstremt nøyaktig og avleser faktisk feil og lekkstrøm via en LED. Vernet er også en fullverdig G/A type (3kA/10mS). Lær mer på www.eaton.no