A Culture of Sustainability

En bærekraftig kultur

Eaton ønsker en arbeidsplass der bærekraft er et tankesett på alle nivåer av virksomheten. Eatons tilnærming om å «gjøre forretninger på riktig måte» er hjertet i å utvikle en kultur for bærekraft. Gjennom våre ansattes oppfinnsomhet og medfølelse bidrar vi til en bedre verden. Våre nyskapende produkter bidrar til å forbedre miljøet, redde liv og spare ressurser. Våre ansatte søker å gjøre lokalsamfunn til bedre steder å leve i. Og vi bygger vellykkede, bærekraftige virksomheter med de høyeste etiske standarder på vår arbeidsplass og i våre lokalsamfunn. Eatons tilnærming om å «gjøre forretninger på riktig måte» gjelder også ansatte privat, og gjør bærekraft mer inngrodd i vår kultur.