SF6 free logo 246x148

SF6-frie bryteranlegg

 
  • Personellsikkerhet
  • Miljøvennlig
  • Lang levetid – tilfredsstiller nye myndighetskrav

Høyspenningsanlegg er en av de få steder hvor bruk av SF6-gass er fortsatt tillatt. Dette er basert på premisset om at det ikke finnes tilfredsstillende alternativ. Men i området 1-52kV finnes det svært gode alternativ i form av vakuumanlegg med solid dielektrisk isolasjon. Ett luftisolert anlegg med vakumbyter og solid enfase isolering er lik teknisk, om ikke bedre, som anlegg isolert med SF6-gass. Eatons Xiria og Xiria E bryteranlegg er et miljøvennlig og kosteffektivt alternativ til bruk av skadelig SF6-gass, som øker sikkerheten ved betjening og reduserer risikoen for alvorlige arbeidsulykker.

Les mer om SF6 frie bryteranlegg

Se vår video “Eatons SF6 green house reduction”

Les mer om Xiria her>>

Les mer om Xiria E her>>
  

Det reviderte F-gass direktivet som Norge vedtok 23/06/2014 setter høyere krav til opplæring og sertifisering av personell som kommer i kontakt med SF6-anlegg. Videre stilles det også tilleggskrav om lekkasjetestning av allerede installerte systemer.
 

Ønsker du et gratis kurs for ditt firma, evt. mer informasjon rundt hvilke muligheter og fordeler som finnes ved å benytte bryteranlegg uten SF6-gass? Ta gjerne kontakt på e-post:

FredricCarlsson@Eaton.com