Sustainable Practices

Bærekraftig praksis

Utvikling av bærekraftig forretningsdrift er ikke bare avgjørende for vårt selskaps fremtid, det er også til nytte for fremtidige generasjoner. Bærekraftig praksis fører Eaton til bærekraftig vekst, både på en lønnsom og ansvarlig måte. Vi jobber med å redusere våre karbonutslipp ved selskapets anlegg. Våre ansatte er har et sterkt sett av etiske prinsipper. Vi designer bærekraft i våre produkter og produksjonsprosesser, og hjelper kunder og leverandører med å gjøre det samme. Disse og andre bærekraftige praksiser hjelper Eaton med å få en større innvirkning på markedet, og etterlater samtidig et mindre fotavtrykk i verden.