Sustainability

Bærekraft

Bærekraft betyr å møte dagens behov for vårt samfunn på måter som gjør at kommende generasjoner får dekket behovene sine. Hos Eaton er ikke bærekraft et autonomt program eller initiativ. Det er slik vi gjør ting – og det er en økende del av suksessen vår. Vi har gjort det i mange år som å «gjøre forretninger på riktig måte», og det er sentralt for vår visjon om å bli det mest beundrede selskapet i våre markeder.

Eaton utvikler kundeløsninger som bidrar til bærekraftig vekst over hele verden, inkludert effektiv bruk og bevaring av globale ressurser, utvikling av energieffektive produkter, reduksjon av utslipp, miljøvern og frivillig arbeid for å bidra til å bygge sterkere lokalsamfunn.

I hele Eaton bygger vi en kultur for ansvar som ansporer alle ansatte til å stille de spørsmålene som fører til mer bærekraftige prosesser og praksis, og bidrar til at selskapet støtter en bærekraftig fremtid.