AOG-støtte

AOG-støtte Luftfartøy på bakken (AOG) og NØDKONTAKTINFORMASJON

Hvis du trenger støtte etter normal arbeidstid, kontakter du Eatons
24-timers AOG-støttesenter på et av disse numrene:

+1 440 523 2158 eller +45 3247 0166

Bruk AOG-kontaktene som står oppført per produktfamilie nedenfor under normal arbeidstid.