Energy Savings Estimator

Energisparekalkulator

"Energy Savings Estimator" er et program som kalkulerer det anslåtte energibehovet. Det behøver kun få innregistreringer som motordata, lasteprofil og driftstimer.
Følgende besparelser vises:
  • Energiøkonomisering
  • CO2-reduksjon
  • En rekke økonomiske besparelser.

Videre muliggjør energisparerapporten en rekke valgbare visningsalternativer. Tilleggsskjemaer er også tilgjengelige ved å trykke på samsvarende knapper.