xSpider Dimensjonerings-programvare

xSpider-programsystemet er et grafisk orientert tegnesystem for dimensjoneringen av lavspenningsnettverk som er utstyrt med Eaton verneinnretninger. Følgende iverksettes for stjernenett og nettknutepunkt: Kalkulering av spenningstap, distribusjon av laster og kortslutningsstrøm og følgende egnethetskontroll av kabler og verneinnretninger. Kalkuleringsprosesser er basert på IEC-standarden (EN). Dette er et uavhengig program som kun trenger et Windows operativsystem for å kunne kjøre. Programmet er hovedsakelig ment for planingeniører og tekniske kalkulatorer.


Last ned xSpider Dimensioning Software