Fornybar energi

Klimaendringer, stigende energipriser og begrenset tilgang til fossile drivstoffressurser har gjort overgangen til fornybar energi til en global prioritet. Vi må temme nye energikilder.

Med virksomhet over hele verden er vi i en unik posisjon for forskning, utvikling og implementering av løsningene denne overgangen krever. Vår portefølje av tjenester dekker alle aspekter ved strømstyring, mens vår samarbeidsvilje innebærer at kunnskap blir delt på tvers av organisasjonen, til glede for alle våre kunder.

Som en ledende leverandør av produkter og tjenester for distribusjon og automasjon av fornybar energi, er vi allerede aktive innen styring og sikker overvåking av mange funksjoner i fornybare energisystemer og kraftverk. Styringssystemer fra Eaton regulerer solcellekraftverk over hele verden. I vindkraftverk brukes bryterutstyr fra Eaton til sikker og pålitelig beskyttelse av kraftgeneratorsystemene. Og kontaktorer utviklet av oss gir garantert problemfri tilkobling til strømnettet.

Vi fortsetter virksomheten i fremste rekke innen fornybar energiteknologi, og leverer nye løsninger og samarbeider med kunder for å generere og nyttiggjøre elektrisk kraft på en mer effektiv måte, samtidig som miljøytelsen forbedres.