greenbuilding_264

Green Building løsninger

Byggebransjen er den største forbrukeren av kraft innen EU og står for hele 36 % av utslippene av drivhusgasser. Her finnes et enormt potensial for energi- og miljøbesparelser.

Med stigende energikostnader er det også viktig at industrien kan dra nytte av de enorme kostnadsbesparelsene som er tilgjengelig gjennom bedre energieffektivitet.

Som et ledende foretak innen strømstyring med bærekraftighet som en kjerneverdi, er Eaton i en ideell posisjon for å hjelpe organisasjoner å redusere både kostnader og skadelig miljøpåvirkning.

Energivennlige bygg
Stigende energibruk og kostnader i kombinasjon med forskriftskrav og behovet for å styre karbonutslippene er i ferd med å endre byggeforetakenes rammevilkår. Eaton leverer løsninger som gjør elektriske systemer i bygninger mer pålitelige, sikrere, effektive og bærekraftige.

Oppfyller klimamålsetningene
Bærekraftige bygninger vil bidra til å oppfylle EU 20-20-20-målene for klimabeskyttelse. For å nå målet om å oppnå 20 % energieffektivitet, har EU iverksatt et direktiv for energiytelse i bygninger, som stiller stadig strengere krav til både nye og eksisterende bygninger. Eaton støtter utviklingen av mer bærekraftige bygninger ved å hjelpe arkitekter, konsulenter, systemintegratorer og montører å nå disse målene.

Lønnsomhet
Den elektriske infrastrukturen har en grunnleggende innvirkning på bygningens verdi, og dermed også avkastningen på investeringen. En grønn byggestrategi kan ifølge studier utført av European Research Area/EeB gi følgende resultat:

  • redusere bygningens totale driftskostnader med nesten 10 %
  • øke verdien på en eiendom med 7 %
  • øke tilleggskostnadene med et relativt lavt nivå på 5 %

Eaton kan designe og administrere den elektriske infrastrukturen for kommersielle og industrielle bygninger, nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Innen strømdistribusjon, strømstyring og strømkvalitet kan Eatons grønne bygningsløsninger utgjøre et vesentlig bidrag til å minimere kritiske kostnader. Med lavere driftskostnader oppnår byggeier raskere avkastning på investeringen.

Flere og flere Eaton-produkter er utstyrt med Green Leaf-symbolet for miljøvennlig løsning, etter hvert som de oppfyller de strengeste kravene til bærekraft og effektivitet. Våre grønne bygningsløsninger oppfyller disse kravene.

http://www.eaton.com/Eaton/OurCompany/Sustainability/SustainableSolutions/EatonGreenSolutions/index.htm