Marine og offshore

Stadig mer avanserte fartøy, mer press på produksjonseffektivitet og monteringshastighet, samt trygghet, sikkerhet og pålitelighet på høyeste nivå. Dette er nøkkelpunktene for dagens skipsbyggere, og årsaken til at de vender seg til Eaton for å få de marine strømstyringsløsningene de trenger for å lykkes.

Eaton tilbyr produkter, systemer og tjenester til skip og offshore-rigger av alle størrelser, samt robuste og effektive strømstyringssystemer. Som ledende leverandør av marine UPS-løsninger, bruker vi vår ekspertise og omfattende erfaring i bransjen til å integrere et komplett utvalg av UPS-systemer, strømomformerprodukter, programvare for strømstyring og eksterne overvåkingsprodukter for ren og pålitelig strøm til kritiske applikasjoner, ofte i svært krevende miljøer.