Tidsbrytere og skumringsbrytere

Eatons tidsbrytere benytter ukeur eller astro koblingsur. Det er også analoge enheter for DIN-skinne-montering med dag- og ukeprogrammer. Uansett ditt behov tilbyr Eaton et bredt spekter.

Skumringsbrytere med fleksible luxverdier gir mulighet til å styre lys-installasjon knyttet til lysstyrke for mer effektiv energibruk. Bryterne er tilgjengelige for veggmontering og DIN-skinne-montering.