Nødstoppknapper

Moeller®-serien

Hvis det oppstår farlige situasjoner i maskiner eller systemer, må de kunne stenges av umiddelbart.

NØDSTOPP-knapper brukes til å iverksette driftsstans.