Vribrytere type T og skillebrytere type P

Moeller®-serien

Vribrytere T og last-skillebrytere P bruke innen industri, handel og bygningsautomasjon. Det kraftige, robuste og kompakte bryterneer tilgjengelig i mange standardkonfigurasjoner og effektområder, og tilbyr et nesten ubegrenset utvalg av funksjoner.