IE3 Motorstartere

Det gjeldende ErP-direktivet fører til stadig høyere energieffektivitet i elektriske motorer, noe som påvirker konstruksjonen av disse motorene og beskyttelsessystemene deres.
 
Alle Eatons kontaktorer, motorvernbrytere og motorstarterkombinasjoner er utviklet for enkelt å overvinne utfordringene som er forbundet med beskyttelse og kobling av IE3-motorer.