Motorstarterkombinasjoner

Sikringsløse motorstartere består av motorvernbrytere PKZ og én eller flere kontaktorer DIL. De er blitt anbefalt av Eaton i mange år, spesielt grunnet de store fordelene ved personellbeskyttelse og driftssikkerhet, samt god tilgjengelighet til utstyr. De forenkler også eksporten av maskiner og elektrisk utstyr. Motorstarterkombinasjonene fra Eaton gir mulighet for kompakte, sikringsløse motorstartere for det nordamerikanske markedet, i samsvar med de nyeste standardene og retningslinjene. Dermed er det mulig å utvikle og konstruere “tavler for verdensmarkedet” med en felles layout.