This is the Eaton electric vehicle charging solution, which is used as stand-alone in  private homes or bigger applications like electric vehicle fleets. Together with the xChargeIn-Peak-Control-Package it offers an efficient energy management solution.

xChargeIn - Electric Vehicle Charging by Eaton

Eaton har vært opptatt av dagens brukeratferd innen el-bil markedet ved utviklingen av xChargeIn. Derfor består Eatons ladestasjon xChargeIn av fire forskjellige serier, A, X, M og S, med forskjellige bruksområder, fra enkel veggmontering til privat bruk via installasjon av ladestasjoner hos bedrifter til bruk i næringsbygg som offentlige parkeringsplasser. I tillegg tilbyr EATON en rekke typer tilbehør som gjør de innovative ladeløsningene enda mer effektive og kostnadseffektive, blant annet ved hjelp av intelligent strømstyring.