Power_Communication_arcon_264_v3

ARCON® vern mot lysbuer

Lysbuer oppstår  i elektriske installasjoner som distribuerer energi - til tross for gode beskyttelsestiltak. Egnede tiltak må etableres for å forhindre de ekstremt alvorlige virkningene og skadene som forårsakes ved en kortslutning/lysbue, for eksempel vernesystemet ARCON® mot lysbuer.