Eaton Diagnose System

Eaton Diagnose System

Eatons diagnosesystem gjør permanent termisk overvåking av lavspent tavler mulig. Slik kan nye feil oppdages idet de inntreffer, så de lett kan repareres.