Kraftforsyningsovervåkning

Det er viktig å overvåke kraftførsyningen. Eaton maskin- og programvareløsninger som forenkler denne oppgaven og leverer nyttig, praktisk informasjon om driftsstansforebygging og kostnadseffektivitet.

Eatons tjenester for kraftførsyningsautomasjon tilbyr leverandøruavhengige løsninger beregnet på å redusere driftsstans og energiforbruk ved datasentre, sykehus, industrianlegg, finansinstitusjoner og andre organisasjoner. Eatons programvare og tjenester er tilpasset en rekke organisasjoner der datatrafikken skjer på ett sted, eller internasjonale konsern der trafikken er spredt over hundrevis av steder.