Automatisk nett- /aggregatstyring ATS-C

ATS-C, et automatisk omkoblersystem for kraftdistribusjon. Feil ved strømforsyningen kan føre til kritiske situasjoner, spesielt i sensitive bruksområder slik som på sykehus, IT-sentre, nærings- eller infrastrukturbygg, så vel som i industrielle produksjonsprosesser.  Det nye ATS-C mikroprosessorkontrollerte omkoblersystemet fra  Eaton sikrer den manuelle eller automatiske overføringen fra hovedstrømforsyningen til reservenett eller aggregat, og sikrer derfor en trygg leveranse av strømtilførselen til enhver tid. ATS-C legger inn og ut motorstyrte effektbrytere, kontaktorer, etc. En slipper forskjellige reléer, arbeids- og underspenningsutløsere, fasevakter o.l.  Kun én enhet som styrer alt.