Effektbryter – datainnhenting, kommunikasjon og visualisering

Innhenting av energidata blir stadig viktigere for å oppnå potensielle besparelser og tydelige kostnadsposter. Implementering av et energistyringssystem i henhold til DIN EN ISO 50001 kan finne sted i forskjellige utviklingsfaser. I den forbindelse levere Eaton løsninger for innhenting, registrering og loggføring av energi- og maskindata på en brukervennlig og klar måte. Dette gjør det mulig å analysere og optimere energiforbruket hos individuelle maskiner eller seksjoner, slik at et selskap kan spare penger både i planleggings-, installasjons- og driftsfasen.