Tilbehør NZM-effektbrytere med støpt kapsling

Systemfordeler med universaltilbehør

Driftsmodus og montering av tilbehøret er identisk for alle størrelser. Kontaktelementer i RMQ-Titan-serien av styrekretsenheter brukes til hele NZM-serien av effektbrytere. Dette sikrer en reduksjon i antall typer, færre kostnader og anstrengelser ved bestilling samt enklere lagerhold.

Kontaktelementene kan enkelt klipses inn fra fronten. Posisjonen avgjør funksjonen: signalkontakt eller tripp-indikerende hjelpekontakt.

Shunt- eller underspenningsutløser, kombinert med "early make"-hjelpekontakter for nødstoppfunksjoner og load shedding-kretser gir elegante løsninger for en lang rekke bruksområder.


Se Online-katalogen for enkelt produktvalg.