Motorvernbrytere

Eaton har produsert motorvernbrytere siden 1932. Siden den gang har våre ideer og nyskapninger påvirket trendene innen beskyttelse av motorer. Resultatet er progressive konsepter og markedstilpassede produktinnovasjoner som gang på gang inntar rollen som internasjonalt ledende og nyskapende produkter.

Bevissthet om denne lange tradisjonen innen motorvern har bidratt til å etablere og opprettholde en kjernekompetanse som er intakt også i dag. Begrepet PKZ er ikke bare en kvalitetsgaranti, det er også et synonym som brukes av eksperter om motorvernbrytere.