Hybrid Power Systems thumb

Hybridstrømsystemer

Eaton er en global leder innen utvikling og produksjon av komplette hybridstrømsystemer for kommersielle kjøretøyer. Våre hybridsystemer hjelper byer og bedrifter med å kjøre renere, grønnere og mer ansvarlige kommersielle kjøretøyparker. Nesten en tredjedel av alt drivstoff brukes av kommersielle kjøretøyer, så overgangen til Eatons hybridstrømsystem betyr at byer og bedrifter kan redusere mengden drivstoff de forbruker og utslipp de produserer, mens de samtidig reduserer driftskostnadene for den totale kjøretøyparken. Det er en beslutning som er like økonomisk som den er økologisk.

Utvalgte produkter:

  • Elektrisk hybridsystem med vår «engine-off power take off» (ePTO)
  • Hydraulisk startassistent


Du finner mer informasjon på Eaton.com