Forretningsoversikt

Kjøretøy

Eatons kjøretøygruppe tilbyr bilprodusenter og kommersielle kjøretøysprodusenter over hele verden produkter og systemer som er utformet for å forbedre kjøretøyets totale effektivitet, ytelse og kraft, som f.eks. utslippskontrollkomponenter, motorventiler, ventilsystemer og -kompressorer, samt tilby drivlinjekompetanse gjennom girkasse-, clutch- og dreiemomentstyringsproduktene og systemene.

Kjøretøygruppen har 49 anlegg på seks kontinenter. Den driver fire regionale tekniske sentre i USA, Tsjekkia, Kina og India, og sysselsetter cirka 15 000 ansatte.